Mulktbøssen

Blev skænket selskabet ved dets 100 årsjubilæum af 3 Æresmedlemmer. Bøssen er fremstillet af den nederste del af et granathylster.

Æresmedlemmerne bestemte, hvor-ledes bøssen måtte anvendes som beskrevet i medfølgende gavebrev, der vises herunder.


GAVEBREV
til
Borger- og Fugleskydningsselskabet
Frederikssund

I anledning af selskabets 100 års jubilæum den 1. september 1987 overrækker vi undertegnede hermed selskabet en MULKTBØSSE

med det ønske, at de midler, den måtte indbringe, anvendes til fugleskydningsaktiviteter. De indkomne beløb ønskes optaget som en selvstændig post i regnskabet.

Mulktbøssen er forsynet med to hængelåse med uens nøgler. Den ene nøgle tænkes udleveret til selskabets kasserer og den anden til en af bestyrelsen udpeget skatmester, således at disse to begge skal være tilstede, når bøssen tømmes.

Mulkter kan kun idømmes af formanden eller af dennes stedfortræder, som tillige træffer beslutning om, hvilke handlinger og undladelser, udtalelser og tilkendegivelser, der måtte være milktifalden.

Formanden/stedfortræderens kendelse kan ikke appeleres, idet det forudsættes, at mulkternes størrelse - om end afhængig af "forseelsens" art - ikke overstiger beløb, som kan forventes betalt med et smil.

Fuglekongen og selskabets officielle gæster bør ikke idømmes mulkter. Såfremt en skydebroders private gæst skønnes hjemfalden til mulkt, vil denne være at betale af den pågældende skydebroder.

Givet i Frederikssund, den 5. november 1987.

Hans Nielsen
Hans Nielsen
Æresmedlem
Fuglekonge 1953
K A Sørensen
K. A. Sørensen
Æresmedlem
Fuglekonge 1963
CO Nielsen
C.O. Nielsen
Æresmedlem
Fuglekonge 1983


DE seneste nyheder