Borger- & Fugleskydningsselskabet Frederikssund

Handelsbetingelser

Betaling

BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Visa, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail klr3600@live.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND
Jættehøjen 26
3600 Frederikssund
TLF: +45 60 89 42 42

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND er: Borger- & Fugleskydningsselskabet

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til klr3600@live.dk.

Cookies
På https://www.bogf-frederikssund.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.bogf-frederikssund.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere BORGER- & FUGLESKYDNINGSSELSKABET FREDERIKSSUND’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær samt fanebærere.

Kassereren kan lønnes.

For at være beslutningsdygtig skal der være mødt mindst 5 medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden. Såfremt en afstemning indenfor bestyrelsen giver lige stemmer for og imod, afgør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, en kassebog og en medlemsbog samt den såkaldte skydebog, hvori optegnes en fortegnelse over hver fugleskydning med angivelse af skytterne og årets fuglekonge samt den skytte, der afgav skuddet.

Bestyrelsen drager omsorg for bevarelsen og passende ophængning af fuglekongernes platter.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
 • Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:
 • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 • – Dato