Kong Thomas d. 3, majestæt 2019/2020

Thomas Krogh Jørgensen

Thomas er født i Frederikssund på det gamle sygehus på Lundevej i 1975.

Er gift med Marie-Louise Krogh Jørgensen og bor i dag med deres fælles børn, William på 9 år og Olivia på 4 år, på Lundevej i Frederikssund.

Familiens rødder stikker dybt i Frederikssund.

Thomas’  farfar Helge Jørgensen og far Ole Jørgensen var møbelpolstrere & sadelmagere, som drev selvstændig virksomhed i Frederikssund og Birkerød i over 50 år.

Thomas’ farmor Ester Jørgensen var forretningsfører i boligselskabet FAB i Frederikssund og Thomas’ mor, Hanne Jørgensen arbejdede å kontoret hos på CO-RO A/S.

Thomas boede de første leveår, sammen med mor, far og storesøster på Falkenborgvej. Familien flyttede i starten af 80erne ud i det nyanlagte villakvarter på Dyrlægegårds Allé i Frederikssund.

Thomas gik i folkeskole på Oppe Sundby skolen.

Han kom i tømrer/snedkerlære i 1992 hos Tømrermester Chris Kristensen A/S i Frederikssund og blev udlært i 1995.

Thomas arbejdede i flere omgange som svend hos Chris Kristensen A/S og har arbejdet et år hos Glarmester Husmer. I den periode udlevede Thomas også to jordomrejser med rygsækken.

I 2005 blev Thomas bygningskonstruktør og kom senere ind i arkitektverdenen og fik job hos Mangor & Nagel i Frederikssund. Et hæderkronet arkitektfirma, hvor Thomas arbejde med arkitektur, projektering og byggeledelse.

Efter knapt 3 år hos Mangor & Nagel søgte Thomas nye muligheder og fik job hos Ole & Palle Søegaard i Frederikssund, hvor han beskæftigede sig med firmaets boligudvikling.

Det var i den periode hvor Thomas blev inspireret og fik lysten til at starte selvstændigt.

Inspireret af sin far og farfar, som i mange år var selvstændige erhvervsdrivende, startede Thomas tegnestuen op i starten af 2008. Trods en start med hvor tids største økonomisk krise, driver Thomas i dag et veldrevet firma sammen med sin hustru og har en bred vifte af samarbejdspartnere og en kundeportefølje som består af flere forskellige kommuner, menighedsråd, ejendomsselskaber, privatskoler og projekt/boligudviklerer/developerer og entreprenørvirksomheder. 

Tegnestuen påtager sig en bred vifte af arkitektopgaver så som planlægning og styring af bolig-, institutions- og erhvervsbyggeri. Man påtager sig også at holdes tyr på renoverings- og ombygningsopgaver, ligesom man varetager bygningsvedligeholdelse med speciale i fredede og bevaringsværdige bygningen.

Virksomheden forsøger at støtte op om det lokale foreningsliv, og har igennem en årrække være sponsor for Frederikssund Svømmeklub, hovedsponsor for ORI Fodbold, ligesom virksomheden er stolt af for fjerde år i træk at have indgået partnerskabsaftale med DAI, Dansk Arbejder Idrætsforbund, omkring ”Idrætsfestival for Sindet 2020”.

Et arbejdsmæssigt og personligt højdepunkt var da Thomas og Marie-Louise i 2016, på Willumsens museum, af Borgmester John Schmidt Andersen, fik overrakt præmiering for ombygningen og renovering af deres private hjem og ejendom på Lundevej (den gamle landinspektørejendom).