Fuglekonger

1887 16. september Gjæstgiver Ole Bensen

1888 3. august Møller Johannes Madsen

1889 16. august Slagtermester Henrik Knudsen

1890 15. august Brændevinsbrænder Jørgen Jørgensen

1891 7. august Skræddermester N Hans Sundberg

1892 28.juli Købmand Chr. J. S. Andresen

1893 21. juli Købmand Chr. J. S. Andresen

1894 13. juli Købmand Wilhelm Madsen

1895 12.juli Mejerist Charles Lund

1896 24.juli Fhv. skolelærer Oluf Pedersen

1897 23. juli Tømrermester Niels Nielsen

1898 22. juli Købmand Peter P Smidt

1899 4. august Malermester Richard Faaborg

1900 3. august Murermester Hans Chr. Volter

1901 2. august Købmand Martin Mathiasen

1902 11. juli Købmand Chr. Mortensen

1903 10. juli Smedemester Niels Peter Andersen

1904 12. august Tømrermester Georg Christensen

1905 14. juli Fhv. møller Johannes Madsen

1906 20. juli Togfører Jens Plougborg

1907 26.juli Hotelejer J Peter Sørensen

1908 10.juli Karetmager Lars Peter Christensen

1909 23.juli Tømrermester Hans Peter Andersen

1910 15. juli Vognfabrikant Lars Peter Larsen

1911 14. juli Handelsmand Godtfred Olsen

1912 26. juli Realskolelærer Peter Funck

1913 18.juli Kancelliraad Harald Lindhard

1914 17.juli Malermester Laurits W. Willumsen

1915 16.juli Hovmester Anders Christensen

1916 25.juli Sadelmager Hans Fr. J. Platz

1917 13. juni Sognefoged Peter Jakobsen

1918 19.juli Mejeriforpagter Jens Christian Arpe

1919 25.juli Redaktør Peter Johan Nielsen

1920 23. juli Manufakturhandler Wilhelm Christensen

1921 15. juli Isenkræmmer Alfred Dreyer

1922 21. juli Hotelejer Jens Martinus Jensen

1923 20.juli Depotejer Jens Baunehøj

1924 11. juli Kontorbestyrer Niels Peder Pedersen

1925 9. juli Blikkenslagermester Georg Christensen

1926 9. juli Dyrlæge Olaf Mortensen

1927 22.juli Handelsgartner Christian Kock

1928 20.juli Konditor William Roos-Jensen

1929 19.juli Slagtermester Valdemar Jacobsen

1930 18. juli Stenhugger Emanuel Nielsen

1931 17.juli Købmand Peter Jacob Jensen

1932 16.juli Hotelforpagter Elias Bendtsen

1933 19. juli Autoforhandler Laurits M. Carstensen

1934 18.juli Snedkermester Peter Andersen

1935 17 juli Realskolebestyrer Kristian Hatt

1936 21. juli Tømrermester Otto Petersen

1937 15.juli Landsretssagfører Richard Knudsen

1938 21. juli Murermester Christian Hansen

1939 26.juli Redaktør A. Theisen-Kristensen

1940 AFLYST Redaktør A Theisen-Kristensen

1941 10. juli Slagteridirektør Jens Peter Jensen

1942 22.juli Gårdejer Jens Petersen

1943 22.juli Købmand Max Madsen

1944 5.juni Mejeribestyrer Jens Thingbo

1945 10. juni Smedemester Niels Peter Nielsen

1946 16.august Smedemester Jens Graabæk

1947 22.juni Vognmand Oluf Larsen

1948 13. juni Depotejer Carl Viggo Christensen

1949 19.juni Glarmester Hans H Nielsen

1950 11.juni Renseriejer Knud Nielsen

1951 17 juni Slagtermester Frimoth Christiansen

1952 13. juli Lods Karl Stæhr Hansen

1953 21.juni Autoforhandler Hans Nielsen

1954 15.juli Murermester Kaj Sørensen

1955 23. august Arrestforvarer Skærbæk Nielsen

1956 6. juni Støbemester Peter Martin Juhl

1957 5. juni Murermester Carl Gustav Andreasen

1958 14. august Cykelhandler Otto Johs. Pedersen

1959 11. august Bogtrykker Eric Theisen-Kristensen

1960 30. august Disponent Knud Bernhard Olsen

1961 9. august Autoforhandler Otto Daniel-Jensen

1962 7 august El-installatør Hans Christian Hansen

1963 20. august Arkitekt Karl Alfred Sørensen

1964 18. august AutoforhandlerAxel Boesen-Nielsen

1965 7 august Vognmand Johannes Jensen

1966 16. august Slagteridirektør Vagn Jensen

1967 22. august Depotbestyrer Ejnar Hansen

1968 20. august Glarmester Hans Husmer

1969 19. august Autolakerer Poul Hansen

1970 18. august Fabrikant Verner Kristensen

1971 17 august Købmand Nildorf l<oldborg

1972 22. august VVS-installatør Poul Nielsen

1973 21. august Autoforhandler Carl Arne Aasberg

1974 20. august Salgschef John Andersen

1975 19. august Herreekviperingshandler Bent Christiansen

1976 17 august Pelsavler Sverre Vig

1977 16. august Politikommisær Rasmus Munk-Pedersen

1978 22. august Murermester Anker Hansen

1979 21. august El-installatør Eigil Nissen

1980 21. august Vognmand Jens Christensen

1981 19. august l<ørelærer Robert Aller

1982 10. august Bademester Vibert Mortensen

1983 16. august Major Carl Ove Nielsen

1984 13. august Ingeniør Ole Kølby

1985 20. august Autoforhandler Johan P. Bendixen

1986 19. august Glarmester Poul Husmer

1987 1. september Depotejer Mogens Svendsen

1988 16. august Benzinforhandler Kurt Holm-Pedersen

1989 15. august Autoforhandler Hubert Andersen

1990 14. august Direktør Poul Calmann-Hinke

1991 20. august Afdelingschef Mogens Christiansen

1992 18. august VVS-installatør Jørn Lindhardt

1993 20. august Tømrermester Ernst Hansen

1994 19. august Luftkaptajn Stefan G. Rasmussen

1995 18. august Autoforhandler Søren Søndergaard

1996 16. august Direktør Mogens Pedersen

1997 15. august Ingeniør Bert Walther

1998 14. august Annoncekonsulent Jørn Bryde-Thomsen

1999 20. august Autoforhandler Poul Arne Hansen

2000 18. august Ejendomsmægler Gerhard Jensen

2001 17 august Muremester Erling Sørensen

2002 16. august El-installatør Finn Søndergaard

2003 15. august Tømrermester Helge Vick

2004 20. august Entreprenør John Jørgensen

2005 19. august Ingeniør Asger Vestorp

2006 18. august Erhvervsrådgiver Michael Reiselbach

2007 17 august Diamantborer Thomas Runge

2008 22. august Direktør Palle Søegaard

2009 21. august Murermester Jens Munk Jensen

2010 20. august Entreprenør Niels Martin Viuff

2011 19. august Luftkaptajn Gert Lauritsen

2012 17. august Automobilforhandler Gert Nielsen

2013 16. august Murermester John Bang Nielsen

2014 15. august Slagtermester Flemming Hansen

2015 21. august Snedkermester Jim Lundgreen

2016 19. august Fabrikant Erik Elmdal Jensen

2017 18. august Ingeniør Thomas Svingfors Olesen

2018 17. august Pejsekongen Steen Poulsen

2019 16. august Arkitekt Thomas Krogh Jørgensen

2020 21. august – Arkitekt Thomas Krogh Jørgensen (Corona – ingen fugleskydning)

2021 20. august – Snedkermester Mikael Hedensted

2022 19. august – Snedkermester Peter Kyster

2023 18. august – Entreprenør Henrik Gammeltoft